Verzekering en formaliteiten bij blessures

  1. Bij sportongeval en/of kwetsuur, dient een verzekeringsformulier (ongevallenverslag – KBVB) ingevuld te worden.
  2. Dit formulier kan je hieronder downloaden of bekomen worden bij uw afgevaardigde van de ploeg en op het secretariaat van SK Wachtebeke.
  3. Het formulier dient ingevuld te worden door de behandelende arts ("Medisch Getuigschrift in te vullen door de behandelende arts"). Indien nadien KINE nodig zal zijn, dient dit onmiddellijk aangevraagd te worden.
  4. Dit formulier moet nadien zo snel mogelijk terugbezorgd worden op het secretariaat van SK Wachtebeke (Secretaris van de club of meegeven met de trainer/afgevaardigde) met:

Een sticker van de mutualiteit
Een inlichtingenblad met daarop de volgende gegevens:

  • datum en uur van het ongeval
  • eventueel beroep en naam v/d werkgever
  • plaats van het ongeval (training of wedstrijd)
  • omstandigheden van het ongeval (hoe is het gebeurd?)

De keerzijde van het formulier ("Aangifte van ongeval") zal door de secretaris van SK Wachtebeke aangevuld worden, daarvoor zijn de hierboven vermelde gegevens van belang dat ze correct meegedeeld worden.

ZEER BELANGRIJK:

Ten laatste 21 kalenderdagen na het ongeval dient dit formulier in bezit te zijn van de KBVB (Brussel). Daarom adviseren wij om het document direct terug te bezorgen aan ons. De KBVB zal documenten en attesten doorsturen naar je thuisadres (d.i. het adres dat bij ons bekend is EN waarmee je ook gekend bent bij de voetbalbond). Als je adres niet meer juist is, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven. Hou er rekening mee dat de speler niet verzekerd is zo lang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot het “Attest van genezing” bij KBVB is toegekomen ! Het is daarom belangrijk om het "attest van genezing" ten laatste de donderdag voor de volgende wedstrijd terug te bezorgen aan het secretariaat! Dit geeft ons de tijd om het document door te sturen naar de KBVB. Anders kan je het volgend weekend niet opnieuw voetballen.

Indien je als speler geblesseerd raakt, vraag je een formulier “Aangifte van ongeval” aan je trainer of afgevaardigde.