SKW Waardigheid

Wanneer een aantal mensen bij elkaar komt en samen iets wil bereiken is het een goede gewoonte dat een aantal regels en afspraken juist worden geformuleerd.

Onderstaande informatie mag zeker niet als dwingend overkomen, maar kan beschouwd worden als een leidraad om binnen onze club het opleidingsklimaat steeds meer te verbeteren.

Als jeugdverantwoordelijken hebben we niet alleen de taak om er voor te zorgen dat het sportief goed gaat met de jeugd van SK Wachtebeke, maar dienen we er ook op toe te zien dat we naar de buitenwereld toe een positieve uitstraling hebben en een goede reputatie genieten.  

Dit kan niet zonder de medewerking van iedereen die bij de jeugdwerking betrokken is. 

Trainers, afgevaardigden, medewerkers, bestuur, spelers, ouders, grootouders,…  Iedereen maakt deel uit van onze familie!